ערכים לפני ואחרי נקודת זמן

החזרת ציון ‘סכנת עזיבה’ לפני התשלום הראשון ומיד לאחריו

בסיסי
Published

November 9, 2023

ברוכים הבאים לתרגיל הרביעי!

הדאטה

התרגיל מורכב מ-2 טבלאות: טבלת תשלומים וטבלת ציוני ‘סכנת נטישה’ (עוד הסבר למטה).

טבלת תשלומים:

SELECT TOP 5 * 
FROM payments_ag_4
order by payment_date;
5 records
user_id payment_date amount
1 2022-10-13 71.7
2 2022-10-14 73.9
4 2022-10-14 52.6
4 2022-10-16 42.0
5 2022-10-19 62.5

טבלת ציוני סכנת נטישה:

SELECT TOP 5 * 
FROM churn_scores_ag_4
order by score_date;
5 records
user_id score_date churn_score
2 2022-08-01 70
3 2022-08-03 39
3 2022-08-04 9
3 2022-08-04 100
1 2022-08-08 64

שאלה 1

לכל יוזר יש ציוני ‘סכנת נטישה’ המעידים על הסיכוי של אותו יוזר לנטוש את הפלטפורמה לנקודת זמן מסוימת (נע בין 1-100, כאשר ציון גבוה יותר מעיד על סיכוי גבוה יותר לנטישה).

עבור כל יוזר יש לחלץ את התשלום הראשון שקיבל ושני תאריכי סכנת נטישה: התאריך המאוחר ביותר שמתועד לפני קבלת התשלום הראשון, והתאריך המוקדם ביותר שמתועד לאחר התשלום הראשון.

דוגמא

לחץ להצגת הדוגמא


לדוג’, להלן טבלת ציוני ‘סכנת נטישה’ ליוזר כלשהו:

SELECT TOP 5 * 
FROM churn_scores_ag_4
where user_id = 1
order by score_date;
5 records
user_id score_date churn_score
1 2022-08-08 64
1 2022-09-11 29
1 2022-11-01 23
1 2022-11-17 91
1 2022-12-05 36

ולהלן דגימה מתוך התשלומים הראשונים שלו:

SELECT TOP 5 * 
FROM payments_ag_4
where user_id = 1
order by payment_date;
3 records
user_id payment_date amount
1 2022-10-13 71.7
1 2022-11-10 61.8
1 2022-11-13 4.0

ניתן לראות שהציון ‘סכנת נטישה’ המאוחר ביותר לפני התשלום הראשוני באוקטובר 2022 הוא 2022-09-11 ואילו ציון ‘סכנת נטישה’ המוקדם ביותר לאחר התשלום הראשוני הוא 2022-11-01

לכן, אנחנו נרצה להחזיר את הרשומה הבאה ליוזר 1:

1 records
user_id score_date_before_paymet first_payment score_date_after_paymet
1 2022-09-11 2022-10-13 2022-11-01

שאלה 2

צרו פלט נוסף שבו במקום תאריכים מופיעים ציוני סכנת הנטישה (הציון לפני התשלום הראשון והציון מיד לאחר התשלום הראשון)

נסו בעצמכם

אונליין

נסו בחלון טקסט למטה (SQLite):

-- EDIT THIS QUERY:
--SELECT *
--FROM churn_scores_ag_4
--LIMIT 10;

SELECT *
FROM payments_ag_4
LIMIT 10;

נסו על המחשב שלכם

הצג קוד ליצירת טבלה

תשלומים


create table payments_ag_4 (
  user_id INT,
  payment_date DATE,
  amount DECIMAL(4,1)
);
insert into payments_ag_4 (user_id, payment_date, amount) values (4, '11/26/2022', 89.7);
insert into payments_ag_4 (user_id, payment_date, amount) values (5, '11/29/2022', 57.5);
insert into payments_ag_4 (user_id, payment_date, amount) values (4, '10/14/2022', 52.6);
insert into payments_ag_4 (user_id, payment_date, amount) values (5, '12/3/2022', 18.3);
insert into payments_ag_4 (user_id, payment_date, amount) values (2, '10/14/2022', 73.9);
insert into payments_ag_4 (user_id, payment_date, amount) values (5, '11/30/2022', 4.2);
insert into payments_ag_4 (user_id, payment_date, amount) values (1, '11/13/2022', 4.0);
insert into payments_ag_4 (user_id, payment_date, amount) values (2, '11/9/2022', 97.3);
insert into payments_ag_4 (user_id, payment_date, amount) values (3, '10/22/2022', 4.6);
insert into payments_ag_4 (user_id, payment_date, amount) values (4, '10/16/2022', 42.0);
insert into payments_ag_4 (user_id, payment_date, amount) values (4, '12/6/2022', 89.6);
insert into payments_ag_4 (user_id, payment_date, amount) values (5, '11/29/2022', 36.9);
insert into payments_ag_4 (user_id, payment_date, amount) values (5, '10/19/2022', 62.5);
insert into payments_ag_4 (user_id, payment_date, amount) values (1, '11/10/2022', 61.8);
insert into payments_ag_4 (user_id, payment_date, amount) values (2, '10/31/2022', 17.5);
insert into payments_ag_4 (user_id, payment_date, amount) values (2, '11/10/2022', 5.7);
insert into payments_ag_4 (user_id, payment_date, amount) values (1, '10/13/2022', 71.7);
insert into payments_ag_4 (user_id, payment_date, amount) values (2, '11/2/2022', 35.8);
insert into payments_ag_4 (user_id, payment_date, amount) values (4, '11/21/2022', 52.3);
insert into payments_ag_4 (user_id, payment_date, amount) values (2, '10/19/2022', 31.2);

ציון סכנת נטישה


drop table if exists churn_scores_ag_4;

create table churn_scores_ag_4 (
  user_id INT,
  score_date DATE,
  churn_score INT
);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (1, '4/3/2023', 11);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (2, '1/1/2023', 97);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (1, '11/17/2022', 91);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (1, '4/23/2023', 84);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (4, '12/9/2022', 92);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (1, '2/22/2023', 7);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (4, '4/27/2023', 19);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (2, '9/1/2022', 42);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (4, '11/26/2022', 69);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (3, '12/16/2022', 38);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (2, '3/27/2023', 22);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (5, '3/21/2023', 32);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (3, '2/2/2023', 55);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (1, '2/26/2023', 57);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (1, '2/3/2023', 24);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (5, '4/22/2023', 98);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (2, '10/13/2022', 38);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (5, '11/23/2022', 77);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (4, '10/6/2022', 31);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (3, '8/31/2022', 92);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (1, '12/21/2022', 97);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (4, '10/22/2022', 49);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (4, '1/3/2023', 60);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (3, '3/29/2023', 93);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (4, '1/9/2023', 81);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (5, '10/25/2022', 72);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (5, '3/9/2023', 97);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (5, '3/19/2023', 91);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (1, '2/28/2023', 9);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (1, '2/19/2023', 2);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (1, '3/23/2023', 29);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (4, '11/13/2022', 80);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (4, '3/18/2023', 24);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (4, '3/31/2023', 34);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (2, '1/4/2023', 68);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (3, '2/3/2023', 10);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (3, '11/2/2022', 40);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (1, '2/26/2023', 37);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (5, '11/30/2022', 59);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (1, '8/8/2022', 64);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (3, '8/4/2022', 9);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (3, '8/3/2022', 39);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (5, '1/28/2023', 83);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (4, '8/27/2022', 49);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (2, '12/28/2022', 3);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (1, '3/15/2023', 73);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (4, '4/30/2023', 57);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (3, '1/21/2023', 36);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (1, '9/11/2022', 29);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (5, '8/15/2022', 4);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (2, '3/6/2023', 78);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (3, '10/22/2022', 58);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (5, '11/3/2022', 14);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (2, '8/1/2022', 70);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (3, '10/27/2022', 42);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (5, '3/6/2023', 19);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (3, '8/4/2022', 100);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (1, '2/21/2023', 15);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (5, '9/10/2022', 31);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (1, '1/2/2023', 44);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (4, '8/18/2022', 35);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (2, '10/22/2022', 4);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (1, '3/21/2023', 29);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (2, '8/15/2022', 79);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (4, '2/25/2023', 44);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (2, '1/21/2023', 87);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (2, '1/14/2023', 81);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (5, '10/24/2022', 99);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (3, '12/7/2022', 54);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (5, '3/13/2023', 39);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (2, '9/9/2022', 10);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (1, '11/1/2022', 23);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (2, '2/28/2023', 88);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (3, '3/29/2023', 85);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (2, '12/3/2022', 8);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (4, '1/22/2023', 24);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (4, '3/19/2023', 6);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (4, '9/30/2022', 89);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (2, '2/5/2023', 33);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (3, '4/15/2023', 59);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (5, '1/13/2023', 59);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (4, '3/16/2023', 63);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (5, '8/26/2022', 89);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (3, '12/31/2022', 70);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (2, '12/21/2022', 100);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (3, '4/27/2023', 91);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (4, '8/29/2022', 100);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (2, '9/11/2022', 99);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (4, '9/27/2022', 4);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (1, '12/5/2022', 36);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (5, '9/24/2022', 18);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (3, '9/19/2022', 68);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (5, '12/7/2022', 72);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (3, '12/25/2022', 72);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (5, '1/6/2023', 8);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (5, '9/14/2022', 6);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (3, '2/1/2023', 11);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (4, '9/14/2022', 10);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (2, '3/27/2023', 82);
insert into churn_scores_ag_4 (user_id, score_date, churn_score) values (3, '11/27/2022', 90);

תשובות

סרטון הסבר

תשובה 1

הצג פתרון
WITH user_payment as (
 SELECT user_id,
  min(payment_date) as first_payment
 FROM payments_ag_4
 GROUP BY user_id
 )

SELECT user_payment.user_id,
 max(CASE WHEN first_payment > score_date then score_date END) as score_date_before_paymet,
 first_payment,
 min(CASE WHEN first_payment < score_date then score_date END) as score_date_after_paymet
FROM user_payment 
LEFT JOIN churn_scores_ag_4 scores on scores.user_id = user_payment.user_id
GROUP BY user_payment.user_id, first_payment;
5 records
user_id score_date_before_paymet first_payment score_date_after_paymet
1 2022-09-11 2022-10-13 2022-11-01
2 2022-10-13 2022-10-14 2022-10-22
3 2022-09-19 2022-10-22 2022-10-27
4 2022-10-06 2022-10-14 2022-10-22
5 2022-09-24 2022-10-19 2022-10-24

תשובה 2

הצג פתרון

שימו לב, הפתרון נכתב בסינטקס T-SQL ולא יעבוד בתיבת טקסט להרצת SQL למעלה. מוזמנים להיעזר בתגובות למציאת פתרון מתאים ל-SQLite.

WITH user_payment as (
 SELECT user_id,
  min(payment_date) as first_payment
 FROM payments_ag_4
 GROUP BY user_id
 )

SELECT user_payment.user_id,
  first_payment,
 churn_scores.score_before_payment,
 churn_scores.score_after_payment
FROM user_payment
OUTER APPLY (
 SELECT top 1
  FIRST_VALUE(churn_score) OVER(ORDER BY CASE WHEN score_date < first_payment THEN 1 ELSE 2 END, score_date desc) as score_before_payment,
  FIRST_VALUE(churn_score) OVER(ORDER BY CASE WHEN score_date > first_payment THEN 1 ELSE 2 END, score_date asc) as score_after_payment 
 from churn_scores_ag_4 scores
 where scores.user_id = user_payment.user_id
) AS churn_scores
5 records
user_id first_payment score_before_payment score_after_payment
1 2022-10-13 29 23
2 2022-10-14 38 4
3 2022-10-22 68 42
4 2022-10-14 31 49
5 2022-10-19 18 99